A webáruházban kizárólag viszonteladókat áll módunkban kiszolgálni! Amennyiben Ön nem az, de vásárolni szeretne, kérem, az elérhetőségeink valamelyikén keresse kollégáinkat!

ÁSZF

ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

(A P.O.P. Értékesítésfejlesztési Kft.  áruházában (http://www.pop.siteset.hu/hu/webaruhaz/) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)

1. Általános rendelkezések

A P.O.P. webáruház (a továbbiakban: P.O.P.) a P.O.P. Értékesítésfejlesztési Kft. (1112 Bp., Nagyszalonta utca 35.; adószám: 11448453-2-43) interneten elérhető termékkatalógusa, amely a P.O.P. által forgalmazott termékeket kínálja eladásra.
A P.O.P. webáruház használatához szükséges regisztráció jóváhagyásához előzetes egyeztetés szükséges, ezt a regisztrációt követően a regisztráló által megadott elérhetőségek valamelyikén a P.O.P. központi irodája kezdeményezi.
A felek szállítási szerződésben írásba foglalják az egyedi megállapodásokat.
A szerződés létrejötte után a regisztráció jóváhagyásra és érvényesítésre kerül, a megrendelő e-mail-ben megkapja a szükséges azonosítókat, a webáruházba történő belépés után megkezdheti rendelései leadását.
A webáruházban leadott megrendelések egyedi rendelésszámon iktatásra kerülnek.
P.O.P. kijelenti, hogy mind a webáruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

2. Szerződő felek azonosítása

A szállítási szerződés a P.O.P. Értékesítésfejlesztési Kft. (1112 Bp., Nagyszalonta utca 35.; adószám: 11448453-2-43), mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A P.O.P. Értékesítésfejlesztési Kft. csak a http://www.pop.siteset.hu/hu/webaruhaz/ oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel, kivéve, amennyiben a szállítási szerződésben erről másképpen nem rendelkeztek.
A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és P.O.P. ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. P.O.P. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult figyelmen kívül hagyni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

3. Árak és termékinformáció

A http://www.pop.siteset.hu/hu/webaruhaz/oldalon a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék listaára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Regisztrációt és a webshopba történő belépést követően a megrendelő a P.O.P. Értékesítésfejlesztési Kft-vel megállapodott fogyasztói árait láthatja, megrendelés esetén a termékek ezen az értéken kerülnek kiszámlázásra, amennyiben egyéb megállapodás ezt nem szabályozza. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.
A webáruházban a termékek adatlapján feltüntetésre kerülnek a termékkel kapcsolatos tudnivalók, amelyek az előzetes tájékozódást segítik. A megrendelő által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek (összetétel, származási hely, gyártó- és a forgalmazó adatai).
A megrendelő az eltérő tulajdonságú terméket nem köteles átvenni.
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

4. A P.O.P. felelősségvállalása

A webáruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház vásárlási információk menüpontjában olvashatók. P.O.P. vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.
Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

5. A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.
Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik a szállítási szerződésnek megfelelően. Amennyiben a megrendelés kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a P.O.P. számára, kivéve, amennyiben a szállítási szerződésben erről másképpen rendelkeztek.

6. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a szállítási szerződésben meghatározott időponttól lép hatályba.
A P.O.P. rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot (rendelésszámot) ad, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!
A megrendelés visszaigazolását webáruházunk a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. Amennyiben a megrendelést 48 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül, kivéve, amennyiben a szállítási szerződésben erről másképpen rendelkeztek.

7. Vásárlástól való elállás

Az áru kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül az érvényben lévő törvényi rendelkezések szerint a vásárlónak lehetősége nyílik a rendeléstől való elállásra (a megvásárolt áru visszaküldésére). Az elállási igénynek legkésőbb a rendelés átvétele utáni 8. munkanap végén kell megérkeznie irodánkba. Az elállást a vásárló nem köteles megindokolni. A visszaküldésnél felmerülő költségeket a vásárló köteles megfizetni, de az elállás elfogadása esetén a rendelés teljes összege visszafizethető a vásárló részére (a szállítási díjat is beleértve). Az elállás jogát csak nem romlandó, illetve természeténél fogva visszaszolgáltatható áruk esetében gyakorolhatja a vásárló, és csak abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, a P.O.P. központi irodájával történő előzetes időpont egyeztetés után, kivéve, amennyiben a szállítási szerződésben erről másképpen nem rendelkeztek.

8. Panaszkezelés rendje

Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szállítási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a „Elérhetőségek" menüpont alatti webes felületen a „Reklamáció" feliratra kattintva, vagy a sales@popkft.hu e-mail címen, illetve faxon vagy postai levél útján is közölheti. Webáruházunk panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.
A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.
A szerződés utolsó módosításának időpontja: 2014.01.02.